Over Change HR

Achter Change HR sta ik; Rachel Beterams. Een energieke, doelgerichte en ervaren HR Manager in met name het MKB.
In 2017 heb ik de stap gemaakt naar het ondernemerschap. Na een aantal HR-banen in diverse sectoren accepteerde ik de rode draad in mijn loopbaan; bouwen, vernieuwen, repareren, afwisseling. Daar krijg ik energie van, veel energie. Maar waar ik geen energie van kreeg was het telkens wisselen van baan, dat moest anders kunnen. Het ondernemerschap was hier een oplossing voor.

Inmiddels heb ik een aantal mooie jaren als ondernemer achter de rug. Het geeft me veel voldoening als een organisatie kiest voor verandering. Ik houd van doelstellingen en uitdagingen en ga voor het gezamenlijk behalen van resultaat. Een ander tot zijn recht laten komen en hem iets leren gaandeweg.

Het logo

De koru is het logo van Change HR. De Koru geeft de kracht weer van een varenblad die zich ieder jaar weer op opnieuw ontrolt. Het staat symbool voor de positieve verandering van (nieuw) leven, puurheid en kracht. Hij wordt ook geassocieerd met sterke verbondenheid en zorg voor elkaar. Deze kenmerken passen bij de visie van Change HR.

Koru Change HR

Visie

visie change hr

HR Model

De wereld van een HR professional is divers, vol dynamiek en verandering. De context waarbinnen het werk plaatsvind, zoals het type organisatie, de branche, de omgeving en cultuur hebben grote invloed op het soort werkzaamheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Ook de omvang van de organisatie en de grootte van het (HR) team bepaald hoe breed de scope is van een HRM’er.

Het bekijken van het HR vak vanuit diverse invalshoeken geeft enerzijds inzicht in de diversiteit van de rol, maar ook inzicht in wat vanuit organisatieperspectief van belang is rondom de inzet en tevredenheid van en rondom medewerkers. Immers bepalen uiteindelijk de medewerkers het succes van een organisatie.

Om zichtbaar te maken hoe dit werkt en hoe het succes van HR binnen een organisatie beinvloed wordt, heeft Change HR een eigen HR Model ontwikkeld welke beschrijft beschrijft hoe deze context eruit ziet en waar succesfactoren liggen.

Goed doel

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als ondernemer is een keuze. 
Dit kan op diverse manieren. Één van de manieren waarop Change HR dit oppakt is door een maandelijkse donatie te doen aan Save the Children.  

Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in nood met medische zorg, voedsel, veilige opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en onderwijs.