Onze klanten

Hieronder volgt een kleine greep uit het klantenbestand en de feedback die klanten geven over de samenwerking met Change HR.

De opdracht:
Bouwmij Janssen had als doelstelling om de HR afdeling verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken.

Na het maken van een HR scan en het geven van HR- en organisatieadvies, heb ik projectmatig diverse HR thema’s opgepakt. Hierbij zijn we gestart met het bepalen van een HR visie. Hierop zijn alle thema’s op afgestemd. Dit in lijn met de visie, strategie en het DNA van de organisatie en in samenwerking met de OR, management en medewerkers uit de organisatie.

Het kernproject bestond uit het ontwikkelen van een Gesprekscyclus die integraal gekoppeld was met de HR visie, ontwikkeling, functieprofielen en competentiemanagement.

Tot slot is de HR afdeling heringericht met een nieuwe bezetting en taakverdeling.

De feedback:
Ik heb Rachel leren kennen als enthousiast, kritisch maar vooral ook kundig interim HR manager bij ons bedrijf. Zij heeft ons gedurende een intensieve periode van ca 1,5 jaar uitstekend ondersteund in de verdere professionalisering van ons HR algemeen en specifiek met name het definiëren van een gedragen HR visie. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen. Bart van Roy – Algemeen Directeur Bouwmij Janssen

De opdracht:
In deze opdracht was gericht ben ik in de rol van Projectmanager verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van een programma voor een pilot, in opdracht van Gemeente Venray, gericht op 6 statushouder gezinnen. De pilot (2020-2021( was gericht op integratie, participatie, werk en taalvaardigheid ter vergroting van de zelfredzaamheid en de kans op duurzaam werk binnen de gemeente Venray.

Aanvullend heb ik me bezig gehouden met het project onderwijsvernieuwing Inburgering (2021-2022). Dit project heeft tot doel om een aanvullend programma te ontwikkelen voor de inburgering op A1 en A2 niveau, om de transitie te maken van theoretisch naar praktisch onderwijs voor inburgeraars.

Horizon taal & integratie begeleid inburgeraars bij hun integratie in Nederland op het gebied van participatie en werk.

De feedback:
Rachel heeft bij ons als projectleider anderhalf jaar een project geleid dat gericht was op statushouders op de arbeidsmarkt. Rachel heeft HR en integratie bij elkaar gebracht op een gepassioneerde en gestructureerde manier. Zij was de architect van het programma voor de gehele groep en heeft de processen en instrumenten opgezet om deelnemers succesvol naar werk te begeleiden. Dankzij deze werkwijze hebben in elk geval drie deelnemers een duurzame baan gevonden.  Verder heeft Rachel zich snel vertrouwd gemaakt in het team en was zij al snel ‘een van ons’. Ik kan wel zeggen dat het project zonder de inzet van Rachel lang niet zo succesvol zou zijn geweest. – Wouter Schambergen, Eigenaar Horizon taal & integratie

Jekill-and-Hyde-Company

De opdracht:
Deze opdracht was gericht op het ontwikkelen en professionaliseren van de HR afdeling en het coachen van de HR Functionaris. Onderdeel hiervan is o.a. het opstellen van een personeelshandboek, het maken van functieprofielen, functiewaardering en beoordelingscyclus. Daarnaast worden de HR processen en procedures verder ingericht.

De feedback:
Rachel heeft een heldere kijk op HR zaken. Ze kent het belang van een functie-classificatie systeem en het opstellen van duidelijke regels maar Rachel is ook in staat om dit op een praktische manier werkbaar te maken voor een organisatie. Samen met de mensen van het bedrijf en met maximale aandacht voor het draagvlak. Het was een voorrecht om samen met Rachel gewerkt te hebben bij The Jekill and Hyde Company. – Geert Valckx, CEO

Rachel is bij ons als interim HR manager gekomen met als doel een sterke HR organisatie neer te zetten. Na het bepalen van heldere doelen, hebben we deze gezamenlijk bereikt. Het project is afgerond, met als resultaat een verstevigde HR organisatie, een functie- en salarisgebouw en een personeelshandboek. Change HR heeft dat praktisch aangepakt met een uit ervaring gevormd pakket maatwerk. We raden haar met veel vertrouwen aan! – Karin Gubbels, HR Manager 

De opdracht:
Deze opdracht betreft een vervanging van de HR Manager tijdens zwangerschapsverlof. Er is behoefte om enerzijds op ‘de winkel passen’ en anderzijds daar waar mogelijk verbeteringen aan gaan brengen in de huidige HR werkprocessen. Ter afsluiting wordt er een HR scan gemaakt en advies gegeven over de verdere ontwikkeling van de HR afdeling.

De feedback:
Rachel heeft een aantal maanden bij ons gewerkt i.v.m. een zwangerschapsvervanging. Ik had een hele goede klik met Rachel en heb veel van haar opgestoken. Rachel is een prettige, professionele collega. Ik heb op een leuke manier met haar gewerkt! Dank je wel, Rachel.Kim Scheepers, HR Officer
 

synthese logo

De opdracht:
Deze opdracht is gericht op het uitvoeren van een aantal HR projecten waar capaciteit en kennis voor nodig is. Daarnaast wordt er op strategisch niveau op aanvraag advies uitgebracht en projecten opgepakt.
Ook is een individuele HR coaching onderdeel van de opdracht.

De feedback:
Rachel heeft binnen Synthese een aantal maanden als interim HR manager gewerkt. Ik heb Rachel leren kennen als kundig, een procesdenker en bovenal een prettig mens in de omgang. Ze durft te spiegelen, te confronteren waar nodig, maar levert met haar pragmatische aanpak ook daadwerkelijk een bijdrage in het verbeteren van de organisatie! Kortom, een toevoeging in het team en ik werk graag met haar samen!Koen van den Berkmortel – Manager Bedrijfsbureau

Het coachingstraject met Rachel heb ik als zeer positief ervaren. Het heeft mij zelfinzicht gegeven en praktische handvatten om me verder te ontwikkelen als HR professional. Rachel is een enthousiaste coach, met kennis van zaken en passie voor het HR vak. Het was erg fijn om met Rachel samen te werken en ik heb veel van haar geleerd. – Wilma van den Munckhof – Personeelszaken