Manage HR

Change HR biedt interim HR Management voor korte of lange duur, kan worden ingezet bij HR projecten en is gespecialiseerd in verbeterings- en veranderingstrajecten. Change HR is met name actief binnen het MKB.

Develop HR

Change HR brengt inzicht in de HR functie binnen uw organisatie. Via een pragmatische HR scan, gebaseerd op het Change HR Model, wordt geadviseerd welke verbeteringen er aan te brengen zijn. Change HR coacht ook HR verantwoordelijken bij hun ontwikkeling

Coaching

Change HR coacht individuen en teams om zelfinzicht te krijgen, richting te bepalen en verandering en groei te bereiken. Dit met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, effectief samen te werken en daarmee een beter functionerende organisatie te creëren.

Change HR staat voor de positieve verandering naar een leef- en werkomgeving waarin de mens als geheel centraal staat, zijn Talent benut en zijn Verantwoordelijkheid neemt.

Hierbij heeft Change HR de drive om individuen, (HR) teams en organisaties te ontwikkelen. In het  brede vakgebied van Human Resources is Change HR actief als (interim) HR professional, mentor en coach. Voor meer informatie, klik hier.