HR Coaching

hr coaching
Change HR begeleid HRM’ers in hun ontwikkeling op het gebied van HRM. Dit met als doel om hun kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te krijgen die past bij zowel de behoeften van de organisatie als de persoonlijke doelstellingen. Dit kan nodig zijn wanneer:
  • de ontwikkelingen van de competenties en kennis van de HRM’er niet gelijk loopt met de ontwikkeling en behoefte binnen de organisatie;
  • er een mismatch dreigt te ontstaan tussen de behoeftes van de HRM’er en die van de organisatie;
  • er binnen een HR afdeling behoefte is aan teamontwikkeling om ieders kennis en competenties verder te ontwikkelen en tot zijn recht te laten komen.