Organisatieontwikkeling

Samen met onze opdrachtgevers bouwen we de organisatie op en maken we deze toekomstbestendig. In de volle breedte of op afdeling-/ teamniveau.

Organisatie-/HR visie ontwikkelen, strategie bepalen en deze vertalen naar de organisatie; dat staat allereerst centraal. Vanuit daar ontwikkelen we een actieplan op thema’s zoals: organisatiestructuur/ taakverdeling, team- / persoonlijke waardering en ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, HR optimalisering en cultuurverandering.

Een omgeving creëren of verder ontwikkelen waarin medewerkers gemotiveerd zijn en zich verbonden voelen met de organisatie, de omgeving en elkaar staat hierbij voor mij centraal.

vragen projecten

Werkwijze

We starten met een organisatiescan om in kaart te brengen waar de organisatie op dit moment staat; welke visie is er op de toekomst, wat wordt op dit moment ervaren? Waar liggen de kansen voor de toekomst en waar de risico’s? Dit vanuit zowel directie als werknemersperspectief. Vanuit daar wordt een advies en een plan van aanpak opgesteld. Hierbij stemmen we af waar ondersteuning bij nodig is of wat de organisatie op eigen kracht gaat oppakken.