Change HR werkt binnen het brede vakgebied van Human Resources als (interim) HR professional, mentor en coach. Hierbij staat Change HR achter de uitgangspunten van Human Being Management waarbij er uit wordt gegaan van de mens als geheel die, wanneer zijn (onbewuste) talent wordt benut, optimaal kan functioneren. Change HR werkt vanuit de drive om individuen, teams en organisaties te ontwikkelen en positieve verandering te realiseren in hun leef- en werkomgeving.

Circle of Change
Veranderen is een proces. Om dit te visualiseren  en te begeleiden werkt Change HR met de Circle of Change. Deze symboliseert de stappen die een individu, team of organisatie doorlopen bij verandering. Dit is feitelijk een continue proces die altijd in beweging is, maar niet altijd zichtbaar is of goed wordt doorlopen.

Koru
In de Circle of Change staat het logo van Change HR; de Koru. De Koru geeft de kracht weer van een varenblad die zich ieder jaar weer opnieuw ontrolt. Het staat symbool voor de positieve verandering van (nieuw) leven, puurheid en kracht. Hij wordt ook geassocieerd met sterke verbondenheid en zorg voor elkaar.

Goed doel
Change HR steunt de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie Save the Children om hen te steunen bij hun ambitie; het duurzaam en significant verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen op het gebied van onderwijs, gezondheid en veiligheid.