Change HR coacht individuen en teams om zelfinzicht te krijgen, richting te bepalen en verandering en groei te bereiken. Dit met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, effectief samen te werken en daarmee een beter functionerende organisatie te creëren. Hierbij kan het Insights Discovery profiel als instrument worden ingezet.

1. Individuele ontwikkeling

Wanneer je vastloopt in, op zoek bent of nieuwsgierig bent naar jezelf, als werknemer of ondernemer, kan Change HR je helpen om de nodige inzichten te verkrijgen. Wanneer sta je in je kracht en waarbij verlies je energie? Hoe kun je meer uit jezelf halen en op welke wijze kun je beter aansluiten op je werk en anderen. Dit met als doel om richting te bepalen en positieve verandering te bereiken.


2. Teamontwikkeling

Goede samenwerking, een duidelijk visie en elkaars talenten en potentieel optimaal benutten. Dit is de basis van een goed functionerend team. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid en in de dagelijkse praktijk kunnen problemen ontstaan, vaak voortkomend uit onbegrip, onkunde of gebrek aan richting. Change HR zet zich ervoor in om teamleden het allerbeste uit zichzelf te halen door hun zelfinzicht te verbeteren. Het team leert om onderlinge verschillen te waarderen en te benutten en een werkomgeving te creëren waar helderheid is over de gezamenlijke visie en doelen, teamleden in hun kracht zijn gezet en er ruimte is ontstaan voor persoonlijke groei. Daarnaast wordt er gezamenlijk gezorgd voor een goede vertaalslag richting de rest van de organisatie.


3. Insights Discovery

Change HR ziet het Insights Discovery profiel als een nuttig instrument om in te zetten tijdens coaching trajecten en bij teamontwikkeling. 

Wat is het Insights Discovery profile?
Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Het profiel is gebaseerd op de psychologie van Jung.

Hoe is het profiel opgebouwd?
Het profiel is opgedeeld in vier kleuren: blauw, rood, geel en groen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf. Het profiel wordt in een duidelijke rapportage weergegeven.

Wat kun je bereiken?
Met Insights Discovery investeer je in je mensen en geef je ze de middelen om hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van de organisatie.