Change HR brengt inzicht in de HR functie binnen uw organisatie. Via een pragmatische HR scan, gebaseerd op het Change HR Model, wordt geadviseerd welke verbeteringen er aan te brengen zijn. Change HR coacht ook HR verantwoordelijken bij hun ontwikkeling in HR kennis en vaardigheden en de positionering van HR binnen de organisatie. Daarnaast coacht en adviseert Change HR ook bij HR teamontwikkeling.

1. HR-scan en advies

Hoe staat de HR functie in uw organisatie ervoor? Is de kennis, capaciteit en faciliteit van HR op orde in verhouding met de behoefte en strategie van de organisatie? Als dit niet helder is, is het interessant om via een HR scan in beeld te brengen hoe de afdeling er voor staat. De HR scan brengt zeer compleet in beeld hoe de diverse thema’s ingevuld zijn en waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Hierin worden interne en externe invloeden meegenomen. De HR scan is gekoppeld aan het Change HR Model.  Aansluitend volgt een pragmatisch advies.

2. Positionering HR

De rol en positie van HR staat regelmatig ter discussie, en niet ten onrechte. HR is specialist op allerlei gebieden en daar wordt graag gebruik van gemaakt, of toch niet altijd? In het speelveld tussen directie, werknemers en externe partijen is het soms lastig bewegen voor de HR verantwoordelijke. Telkens weer afwegen, aftasten en kaders helder krijgen. Change HR coacht HR medewerkers om zich beter te positioneren en de juiste afstemming te krijgen op de organisatie.


3. Individuele ontwikkeling

In de rol van HR medewerker heb je met een divers scala aan werkzaamheden te maken. Deze vragen om diverse kennis, vaardigheden en competenties. Change HR helpt HR medewerkers om zich hierin verder te ontwikkelen in de rol van mentor en klankbord.

4. HR Teamontwikkeling

Wanneer de activiteiten binnen een HR afdeling verdeeld zijn onder twee of meerdere collega’s ontstaan er verschillen tussen verantwoordelijkheidsgebieden en rollen. Niet alleen onderling maar ook richting de organisatie. Hierbij hoort ook dat het profiel per HR medewerker kan verschillen. Change HR adviseert en coacht HR teams om een goede individuele en onderlinge afstemming te bereiken op de diverse onderdelen en waar nodig ontbrekende kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen.